Language of document :

Prasība, kas celta 2009. gada 10. jūlijā - Angulo Sanchez/Padome

(lieta F-67/09)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Nicolas Angulo Sanchez, Brisele (Beļģija) (pārstāvji - S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis un E. Marchal, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Savienības Padome

Strīda priekšmets un apraksts

Atbildētājas lēmumu, ar kuriem ir noraidīti lūgumi piešķirt īpašos atvaļinājumus, kurus bija iesniedzis prasītājs viņa vecāku smagas slimības dēļ, atcelšana

Prasītāja prasījumi:

atcelt Padomes 2008. gada 8. oktobra un 8. decembra lēmumus, ar kuriem ir noraidīti prasītāja lūgumi piešķirt īpašo atvaļinājumu viņa vecāku ļoti smagas slimības dēļ;

piespriest Eiropas Savienības Padomei atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

____________