Language of document :

Rikors ippreżentat fl-10 ta' Lulju 2009 - Angulo Sanchez vs Il-Kunsill

(Kawża F-67/09)

Lingwa tal-kawża: Il-Franċiż

Partijiet

Rikorrent: Nicolas Angulo Sanchez (Brussell, il-Belġju) (rappreżentanti: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis u E. Marchal, avukati)

Konvenut: Il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea

Suġġett u deskrizzjoni tal-kawża

L-annullament tad-deċiżjonijiet tal-konvenut li jiċħdu t-talbiet għal leave speċjali magħmula mir-rikorrent minħabba mard serju tal-ġenituri tiegħu.

Talbiet tar-rikorrent

tannulla d-deċiżjonijiet tal-Kunsill tat-8 ta' Ottubru u tat-8 ta' Diċembru 2008 li jiċħdu t-talbiet tar-rikorrent għal leave speċjali minħabba mard serju ħafna tal-ġenituri tiegħu;

tikkundanna lill-Kunsill tal-Unjoni Ewropea għall-ispejjeż.

____________