Language of document :

Beroep ingesteld op 10 juli 2009 - Angulo Sanchez / Raad

(Zaak F-67/09)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Nicolas Angulo Sanchez (Brussel, België) (vertegenwoordigers: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis en E. Marchal, advocaten)

Verwerende partij: Raad van de Europese Unie

Voorwerp en beschrijving van het geding

Nietigverklaring van de besluiten van de verwerende partij houdende afwijzing van verzoekers aanvragen om bijzonder verlof wegens ernstige ziekte van zijn ouders

Conclusies van de verzoekende partij

nietigverklaring van de besluiten van de Raad van 8 oktober en 8 december 2008 houdende afwijzing van verzoekers aanvragen om bijzonder verlof wegens zeer ernstige ziekte van zijn ouders;

verwijzing van de Raad van de Europese Unie in de kosten van de procedure.

____________