Language of document :

Beroep ingesteld op 2 juli 2009 - Marcuccio / Commissie

(Zaak F-65/09)

Procestaal: Italiaans

Partijen

Verzoekende partij: Luigi Marcuccio (Tricase, Italië) (vertegenwoordiger: G. Cipressa, advocaat)

Verwerende partij: Commissie van de Europese Gemeenschappen

Voorwerp en beschrijving van het geding

Nietigverklaring van het besluit tot afwijzing van verzoekers verzoek om 100 % vergoeding van een aantal ziektekosten te krijgen

Conclusies van de verzoekende partij

nietigverklaring van het besluit tot afwijzing van het verzoek van 25 november 2002, eventueel en voor zover nodig door op grond van artikel 241 EG in casu geen toepassing te geven aan de bepalingen van artikel 72 van het Statuut, aan de regeling en aan het zogenoemde advies van de medische raad;

nietigverklaring van de nota van 5 augustus 2008;

voor zover nodig, nietigverklaring van het besluit tot afwijzing van de klacht van 1 november 2008;

voor zover nodig, nietigverklaring van de nota van 4 maart 2009;

veroordeling van de Commissie tot betaling aan verzoeker van een bedrag van 25 000 EUR, dan wel elk ander bedrag dat het Gerecht gerechtvaardigd en billijk acht, ter vergoeding van de schade voortvloeiende uit de besluiten waarvan in casu nietigverklaring wordt gevorderd;

verwijzing van de Commissie in de kosten van de procedure.

____________