Language of document :

Civildienesta tiesas (trešā palāta) 2010. gada 15. decembra spriedums - Saracco/ECB

(lieta F-66/09) 1

Civildienests - ECB personāls - Atvaļinājums personīgu iemeslu dēļ - Maksimālais ilgums - Pagarinājuma atteikums

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Roberta Saracco (Arona, Itālija) (pārstāvis - F. Parrat, avocat)

Atbildētāja: Eiropas Centrālā Banka (ECB) (pārstāvji - F. Malfrère, G. Nuvoli, kam palīdz B. Wägenbaur, avocat)

Priekšmets

Prasība atcelt ECB lēmumu, ar kuru atteikts pagarināt atvaļinājumu personīgu iemeslu dēļ

Rezolutīvā daļa:

prasību noraidīt;

Saracco k-dze atlīdzina visus tiesāšanās izdevumus.

____________

1 - OV C 205, 29.08.2009, 51. lpp.