Language of document :

Rozsudok Súdu pre verejnú službu (tretia komora) z 15. decembra 2010 - Saracco/ECB

(vec F-66/09)1

(Verejná služba - Zamestnanci ECB - Pracovné voľno z osobných dôvodov - Maximálna doba - Zamietnutie predĺženia)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Roberta Saracco (Arona, Taliansko) (v zastúpení: F. Parrat, advokát)

Žalovaná: Európska centrálna banka (ECB) (v zastúpení: F. Malfrère, G. Nuvoli, splnomocnení zástupcovia, za právnej pomoci B. Wägenbaur, advokát)

Predmet veci

Zrušenie rozhodnutia ECB, ktorým sa zamieta obnovenie pracovného voľna z osobných dôvodov

Výrok rozsudku

1.    Žaloba sa zamieta.

2.    R. Saracco znáša všetky trovy konania.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 205, 29.8.2009, s. 51.