Language of document :

A Közszolgálati Törvényszék (harmadik tanács) 2010. december 15-i ítélete - Angelo Sánchez kontra Tanács

(F-67/09. sz. ügy)1

(Közszolgálat - Külön szabadság - Felmenő súlyos betegsége - Szabadnapok számításának módja több, súlyos beteg felmenő esetén)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Nicolás Angelo Sánchez (Brüsszel, Belgium) (képviselők: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis és É. Marchal ügyvédek)

Alperes: az Európai Unió Tanácsa (képviselők: K. Zieleskiewicz és M. Bauer meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

Az alperes azon határozatainak megsemmisítése, amelyekben elutasította a felperes által szülei súlyos betegsége miatt benyújtott, külön szabadság iránti kérelmét.

Az ítélet rendelkező része

A Közszolgálati Törvényszék az Európai Unió Tanácsának 2008. október 8-i és 2008. december 8-i azon határozatait, amelyekben megtagadta N. Angelo Sánchez külön szabadság iránti kérelmeit, megsemmisíti.

A Közszolgálati Törvényszék az Európai Unió Tanácsát kötelezi a költségek viselésére.

____________

1 - HL C 220., 2009.9.12., 43. o.