Language of document : ECLI:EU:F:2011:26

ORDONANȚA TRIBUNALULUI FUNCȚIEI PUBLICE
(Camera a doua)

17 martie 2011


Cauza F‑107/10


AP

împotriva

Curții de Justiție a Uniunii Europene

„Funcție publică — Tardivitate — Inadmisibilitate vădită”

Obiectul:      Acțiune formulată în temeiul articolului 270 TFUE, aplicabil Tratatului CEEA în temeiul articolului 106a, prin care AP solicită în special anularea deciziei Curții de Justiție din 17 decembrie 2009 prin care i se recunoaște dreptul la alocația pentru locuință de la 1 iulie 2009, dar nu i se acordă beneficiul acesteia decât de la data de 1 noiembrie din același an, obligarea instituției la plata unei sume echivalente cu alocația pentru locuință pentru perioada cuprinsă între 1 iulie 2009 și 31 octombrie 2009, la care se adaugă dobânzile, și, cu titlu subsidiar, obligarea instituției la repararea prejudiciului său economic și moral

Decizia:      Respinge acțiunea ca vădit inadmisibilă. Reclamantul suportă propriile cheltuieli de judecată.

Sumarul ordonanței

Funcționari — Acțiune — Reclamație administrativă prealabilă — Termene — Caracter de ordine publică

[Statutul funcționarilor, art. 90 și 91; Regulamentul de procedură al Tribunalului Funcției Publice, art. 100 alin. (3)]

Termenul de depunere a unei reclamații și cel de introducere a unei acțiuni, prevăzute la articolele 90 și 91 din statut, sunt de ordine publică și nu pot fi lăsate la dispoziția părților și a instanței, căreia îi revine sarcina de a verifica, fie și din oficiu, dacă sunt respectate.

Părțile au obligația de a da dovadă de diligență pentru respectarea termenelor prevăzute de textele aplicabile. Prin urmare, deși reclamantul are dreptul de a utiliza totalitatea termenului de introducere a unei acțiuni prevăzut la articolul 91 alineatul (3) din statut și a termenului prevăzut pentru considerente de distanță la articolul 100 alineatul (3) din Regulamentul de procedură al Tribunalului Funcției Publice, o astfel de opțiune îl expune riscului ca acțiunea să fie declarată inadmisibilă în cazul în care originalul cererii introductive este depus la Tribunal după termenul stabilit pentru motive care nu țin nici de cazul fortuit și nici de forța majoră.

(a se vedea punctele 5 și 9)

Trimitere la:

Curte: 29 iunie 2000, Politi/Fundația Europeană pentru Formare Profesională, C‑154/99 P, punctul 15; 8 noiembrie 2007, Belgia/Comisia, C‑242/07 P, punctul 17

Tribunalul de Primă Instanță: 15 ianuarie 2009, Braun‑Neumann/Parlamentul European, T‑306/08 P, punctul 36; 12 octombrie 2009, Aayhan și alții/Parlamentul European, T‑283/09 P, punctul 19

Tribunalul Funcției Publice: 12 mai 2010, Peláez Jimeno/Parlamentul European, F‑13/09, punctul 18