Language of document :

Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (prvního senátu) ze dne 22. května 2012 – AU v. Evropská komise

(Věc F-109/10)1

„Veřejná služba – Smluvní zaměstnanci – Důchody – Odchodné“

Jednací jazyk: němčina

Účastníci řízení

Žalobce: AU (zástupce: R. Oehmen, advokát)

Žalovaná: Evropská komise (zástupci: D. Martin a B. Eggers, zmocněnci)

Předmět věci

Návrh na zrušení rozhodnutí Komise, kterým se žalobci odmítá platba odchodného.

Výrok rozsudku

Žaloba se zamítá.

AU ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vynaložené Evropskou komisí.

____________

1 Úř. věst. C 13, 15.1.2011, s. 43.