Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (esimene koda) 22. mai 2012. aasta otsus – AU versus komisjon

(kohtuasi F-109/10)1

(Avalik teenistus – Lepingulised töötajad – Pensionid – Lahkumistoetus)

Kohtumenetluse keel: saksa

Pooled

Hageja: AU (esindaja: advokaat R. Oehmen)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: D. Martin ja B. Eggers)

Ese

Nõue tühistada komisjoni otsus, millega keelduti hagejale lahkumistoetust maksmast.

Resolutsioon

Jätta hagi rahuldamata.

Jätta AU kohtukulud tema enda kanda ja mõista temalt välja Euroopa Komisjoni kohtukulud.

____________

1     ELT C 13, 15.1.2011, lk 43.