Language of document :

2011 m. liepos 25 d. Tarnautojų teismo trečiosios kolegijos nutartis byloje Filice ir kt. prieš Teisingumo Teismą

(Byla F-108/10)1

(Viešoji tarnyba – Pareigūnų ir kitų tarnautojų darbo užmokesčių ir pensijų metinis patikslinimas – Nereikalingumas priimti sprendimą)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovai: Filice ir kt. (Liuksemburgas, Liuksemburgas), atstovaujami advokatų B. Cortese, C. Cortese ir F. Spitaleri

Atsakovas: Europos Sąjungos Teisingumo Teismas, atstovaujamas A. V. Placco

Dalykas

Prašymas panaikinti ieškovų atsiskaitymo lapeliuose įgyvendinamą atsakovo sprendimą apriboti nuo 2009 m. liepos mėn. jų darbo užmokesčio padidinimą iki 1,85 % tikslinant dėl metinės peržiūros pareigūnų ir kitų tarnautojų darbo užmokestį ir pensijas pagal 2009 m. gruodžio 23 d. Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 1296/2009.

Rezoliucinė dalis

Nereikia priimti sprendimo byloje F-108/10, Filice ir kt. prieš Teisingumo Teismą.

Kiekviena šalis padengia savo bylinėjimosi išlaidas.

____________

1 OL C 30, 2011 1 29, p. 65.