Language of document :

Usnesení Soudu pro veřejnou službu (druhého senátu) ze dne 17. března 2011 – AP v. Soudní dvůr

(Věc F-107/10)

„Veřejná služba – Opožděnost – Zjevná nepřípustnost“

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: AP (Lucemburk, Lucembursko) (zástupci: B. Cortese a C. Cortese, advokáti)

Žalovaný: Soudní dvůr

Předmět věci

Návrh na zrušení rozhodnutí AIPN Soudního dvora, kterým byl žalobci sice přiznán nárok na příspěvek na domácnost od 1. července 2009, avšak žalobce byl oprávněn pobírat tento příspěvek teprve od 1. listopadu 2009 a podpůrně návrh na náhradu škody.

Výrok usnesení

Žaloba se odmítá jako zjevně nepřípustná.

AP se ukládá náhrada nákladů řízení.