Language of document :

Personaldomstolens beslut (andra avdelningen) av den 17 mars 2011 – AP mot Europeiska unionens domstol

(Mål F-107/10)

(Personalmål – Dröjsmål – Uppenbart att talan ska avvisas)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: AP (Luxemburg, Luxemburg) (ombud: advokaterna B. Cortese och C. Cortese)

Svarande: Europeiska unionens domstol

Saken

Talan om ogiltigförklaring av det beslut som tillsättningsmyndigheten vid Europeiska unionens domstol antog om att sökanden, även om han beviljats hushållstillägg från och med den 1 juli 2009, endast medges rätten att dra förmån av detta tillägg från och med den 1 november 2009, samt yrkande om skadestånd.

Avgörande

Talan avvisas.

AP ska bära sina rättegångskostnader.