Language of document : ECLI:EU:F:2012:66

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
(πρώτο τμήμα)

της 22ας Μαΐου 2012

Υπόθεση F‑109/10

AU

κατά

Ευρωπαϊκής Επιτροπής

«Υπαλληλική υπόθεση — Συμβασιούχοι υπάλληλοι — Συντάξεις — Επίδομα αποχωρήσεως»

Αντικείμενο: Προσφυγή ασκηθείσα δυνάμει του άρθρου 270 ΣΛΕΕ, το οποίο έχει εφαρμογή στη Συνθήκη ΕΚΑΕ βάσει του άρθρου 106α της Συνθήκης αυτής, με την οποία ο AU ζητεί, κυρίως, να ακυρωθεί η απόφαση με την οποία η Επιτροπή αρνήθηκε να του χορηγήσει επίδομα αποχωρήσεως.

Απόφαση: Η προσφυγή απορρίπτεται. Ο προσφεύγων φέρει τα δικαστικά έξοδά του και καταδικάζεται στα δικαστικά έξοδα της Επιτροπής.

Περίληψη

Υπάλληλοι — Συμβασιούχοι υπάλληλοι — Επίδομα αποχωρήσεως — Προϋποθέσεις χορηγήσεως

(Κανονισμός Υπηρεσιακής Καταστάσεως των υπαλλήλων, παράρτημα VIII, άρθρο 12)

Από το άρθρο 12, παράγραφος 2, του παραρτήματος VIII του ΚΥΚ προκύπτει σαφώς ότι η χορήγηση επιδόματος αποχωρήσεως εξαρτάται από την προϋπόθεση ο συμβασιούχος υπάλληλος, από της εισόδου του στην υπηρεσία της Ένωσης, να έχει καταβάλει εισφορές για τη σύσταση ή τη διατήρηση των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων του σε εθνικό συνταξιοδοτικό σύστημα ή σε ιδιωτικό ασφαλιστικό οργανισμό ή σε ταμείο συντάξεων της επιλογής του που να πληροί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του εν λόγω άρθρου. Επομένως, όταν ο συμβασιούχος υπάλληλος δεν έχει καταβάλει καμία τέτοια εισφορά, το γεγονός και μόνον ότι αυτός εξακολούθησε να αποκτά συνταξιοδοτικά δικαιώματα σε κράτος μέλος δεν μπορεί να έχει ως συνέπεια την υπέρ αυτού θεμελίωση δικαιώματος σε καταβολή επιδόματος αποχωρήσεως. Συγκεκριμένα, οι διατάξεις του δικαίου της Ένωσης οι οποίες γεννούν δικαίωμα χορηγήσεως χρηματικών παροχών πρέπει να ερμηνεύονται στενά.

Επιπλέον, δυνάμει του άρθρου 12, παράγραφος 1, στοιχείο β΄, του παραρτήματος VIII του ΚΥΚ, οι συμβασιούχοι υπάλληλοι οι οποίοι έχουν καταβάλει εισφορές για τη σύσταση ή τη διατήρηση των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων τους σε ιδιωτικό ασφαλιστικό οργανισμό ή σε ταμείο συντάξεων δικαιούνται επίδομα επιδόματος αποχωρήσεως μόνον υπό τον όρο ότι ο εν λόγω ιδιωτικός ασφαλιστικός οργανισμός ή το ταμείο συντάξεων πληροί διάφορες προϋποθέσεις, μεταξύ των οποίων και την προϋπόθεση να αποκλείεται η δυνατότητα επιστροφής κεφαλαίου στους οικείους υπαλλήλους.

(βλ. σκέψεις 24 και 25)


Παραπομπή:

ΓΔΕΕ: 16 Δεκεμβρίου 2004, T‑11/02, Παππάς κατά Επιτροπής, σκέψη 53