Language of document : ECLI:EU:F:2012:66

AZ EURÓPAI UNIÓ KÖZSZOLGÁLATI TÖRVÉNYSZÉKÉNEK ÍTÉLETE

(első tanács)

2012. május 22.

F‑109/10. sz. ügy

AU

kontra

Európai Bizottság

„Közszolgálat – Szerződéses alkalmazottak – Nyugdíjak – Távozási díj”

Tárgy: Az EAK‑Szerződésre annak 106a. cikke alapján alkalmazandó EUMSZ 270. cikk alapján benyújtott kereset, amelyben AU elsődlegesen azon bizottsági határozat megsemmisítését kéri, amelyben a Bizottság megtagadta tőle a távozási díj megfizetését.

Határozat: A Közszolgálati Törvényszék a keresetet elutasítja. A felperes maga viseli saját költségeit és köteles viselni az Európai Bizottság költségeit is.

Összefoglaló

Tisztviselők – Szerződéses alkalmazottak – Távozási díj – A biztosítás feltételei

(Személyzeti szabályzat, VIII. melléklet, 12. cikk)

A személyzeti szabályzat VIII. melléklete 12. cikke (2) bekezdésének szövegéből egyértelműen következik, hogy a távozási díjból való részesülés attól a feltételtől függ, hogy a szerződéses alkalmazott az Uniónál való hivatalba lépésétől kezdve – a nyugdíjjogosultság megszerzése vagy fenntartása érdekében – befizetéseket teljesítsen egy általa választott, az (1) bekezdésben meghatározott kritériumoknak megfelelő nemzeti nyugdíjrendszerbe, magánnyugdíjrendszerbe vagy ‑nyugdíjpénztárba. Ennélfogva, amennyiben a szerződéses alkalmazott nem teljesített ilyen jellegű befizetést, nem teszi jogosulttá a távozási díjra önmagában az a tény, hogy valamely tagállamban folytatja a nyugdíjjogosultság megszerzését. Az uniós jog pénzbeli ellátásokra jogosító rendelkezéseit ugyanis szigorúan kell értelmezni.

Egyébiránt a személyzeti szabályzat VIII. melléklete 12. cikke (1) bekezdésének b) pontja értelmében azok a szerződéses alkalmazottak, akik a nyugdíjjogosultság megszerzése vagy fenntartása érdekében befizetéseket teljesítettek valamely magánnyugdíjrendszerbe vagy ‑nyugdíjpénztárba csak akkor kaphatnak távozási díjat, ha ez a magánnyugdíjrendszer vagy ‑nyugdíjpénztár megfelel bizonyos feltételeknek, köztük annak, hogy garantálják, hogy a szóban forgó alkalmazottak részére nem fizethetik vissza a tőkét.

(lásd a 24. és 25. pontot)

Hivatkozás:

az Elsőfokú Bíróság T‑11/02. sz., Pappas kontra Bizottság ügyben 2004. december 16‑án hozott ítéletének 53. pontja.