Language of document : ECLI:EU:F:2012:66

EUROPOS SĄJUNGOS TARNAUTOJŲ TEISMO (pirmoji kolegija) SPRENDIMAS

2012 m. gegužės 22 d.

Byla F‑109/10

AU

prieš

Europos Komisiją

„Viešoji tarnyba – Sutartininkai – Pensijos – Išeitinė išmoka“

Dalykas: Pagal SESV 270 straipsnį, taikomą EAEB sutarčiai pagal jos 106a straipsnį, pareikštas ieškinys, kuriuo AU iš esmės siekia, kad būtų panaikintas Komisijos sprendimas atsisakyti sumokėti ieškovui išeitinę išmoką.

Sprendimas: Atmesti ieškinį. Ieškovas padengia savo ir Komisijos bylinėjimosi išlaidas.

Santrauka

Pareigūnai – Sutartininkai – Išeitinė išmoka – Skyrimo sąlygos

(Pareigūnų tarnybos nuostatų VIII priedo 12 straipsnis)

Iš Pareigūnų tarnybos nuostatų VIII priedo 12 straipsnio 2 dalies teksto aiškiai matyti, kad išeitinė išmoka suteikiama su sąlyga, kad sutartininkas nuo pat tarnybos Sąjungoje pradžios į nacionalinę pensijų sistemą arba į pasirinktą privačią draudimo bendrovę, arba pensijų fondą, kurie atitinka šio straipsnio 1 dalyje nurodytas sąlygas, mokėjo įmokas teisėms į pensiją sukurti arba išlaikyti. Taigi, kai sutartininkas nemokėjo tokių įmokų, vien dėl to, kad jis ir toliau kaupė teises į pensiją valstybėje narėje, nesuteikiama teisė į išeitinę išmoką. Iš tiesų Sąjungos teisės nuostatos, pagal kurią suteikiamos finansinės išmokos, turi būti aiškinamos siaurai.

Be to, pagal Pareigūnų tarnybos nuostatų VIII priedo 12 straipsnio 1 dalies b punktą sutartininkai, kurie mokėjo įmokas į privačią draudimo bendrovę arba pensijų fondą teisėms į pensiją sukurti arba išlaikyti, gali gauti išeitinę išmoką tik jei ši privati draudimo bendrovė arba pensijų fondas atitinka kelias sąlygas, pavyzdžiui, užtikrina, kad aptariamiems sutartininkams nebus grąžintas kapitalas.

(žr. 24 ir 25 punktus)

Nuoroda:

Pirmosios instancijos teismo praktika: 2004 m. gruodžio 16 d. Sprendimo Pappas prieš Komisiją, T‑11/02, 53 punktas.