Language of document : ECLI:EU:F:2012:66

HOTĂRÂREA TRIBUNALULUI FUNCȚIEI PUBLICE A UNIUNII EUROPENE

(Camera întâi)

22 mai 2012

Cauza F‑109/10

AU

împotriva

Comisiei Europene

„Funcție publică – Agenți contractuali – Pensii – Indemnizație de plecare”

Obiectul: Acțiune formulată în temeiul articolului 270 TFUE, aplicabil Tratatului CEEA în temeiul articolului 106a din acesta, prin care AU solicită, cu titlu principal, anularea deciziei Comisiei prin care i se refuză plata unei indemnizații de plecare

Decizia: Respinge acțiunea. Reclamantul suportă propriile cheltuieli de judecată și este obligat la suportarea cheltuielilor de judecată efectuate de Comisie.

Sumarul hotărârii

Funcționari – Agenți contractuali – Indemnizație de plecare – Condiții de acordare

(Statutul funcționarilor, anexa VIII, art. 12)

Rezultă în mod clar din textul articolului 12 alineatul (2) din anexa VIII la statut că beneficiul indemnizației de plecare este subordonat condiției ca agentul contractual să fi efectuat, de la intrarea sa în funcție în serviciul Uniunii, plăți destinate constituirii sau menținerii drepturilor sale de pensie în cadrul unui sistem național de pensii, al unei societăți private de asigurări sau al unui fond de pensii la alegerea sa, care îndeplinește condițiile prevăzute la alineatul (1) al articolului menționat. Astfel, atunci când agentul contractual nu a efectuat nicio plată de această natură, simplul fapt că a continuat să dobândească drepturi de pensie într‑un stat membru nu poate da naștere unui drept în favoarea sa de a beneficia de indemnizația de plecare. Astfel, dispozițiile dreptului Uniunii care conferă dreptul la prestații financiare trebuie interpretate în mod strict.

Pe de altă parte, în temeiul articolului 12 alineatul (1) litera (b) din anexa VIII la statut, agenții contractuali care au efectuat plăți destinate constituirii sau menținerii drepturilor de pensie în cadrul unei societăți private de asigurări sau al unui fond de pensii pot beneficia de o indemnizație de plecare numai dacă această societate privată de asigurări sau acest fond de pensii îndeplinește mai multe condiții, printre care aceea de a garanta că agenții în cauză nu vor putea beneficia de rambursări în capital.

(a se vedea punctele 24 și 25)

Trimitere la:

Tribunalul de Primă Instanță: 16 decembrie 2004, Pappas/Comisia, T‑11/02, punctul 53