Language of document :

Sag anlagt den 29. oktober 2010 - Couyoufa mod Kommissionen

(Sag F-110/10)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Denise Couyoufa (Athen, Grækenland) (ved advokat S. Pappas)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Annullation af Europa-Kommissionens afgørelse om afslag på sagsøgerens ansøgning om at blive fritaget for den obligatoriske personalerotation.

Sagsøgerens påstande

Det fastslås, at afgørelsen af 31. juli 2008 er ulovlig.

Afgørelsen af 26. februar 2010 om afslag på Denise Couyoufas ansøgning annulleres.

Afgørelsen om afvisning af sagsøgerens klage over denne afgørelse annulleres.

Europa-Kommissionen tilpligtes at betale sagens omkostninger.

____________