Language of document :

29. oktoobril 2010 esitatud hagi - Couyoufa versus komisjon

(kohtuasi F-110/10)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Denise Couyoufa (Ateena, Kreeka) (esindaja: advokaat S. Pappas)

Kostja: Euroopa Komisjon

Hagi ese ja sisu

Kostja otsuse, millega jäeti rahuldamata hageja taotlus mitte osaleda kohustuslikus rotatsioonis, tühistamine.

Hageja nõuded

tuvastada, et 31. juuli 2008. aasta otsus on õigusvastane;

tühistada 26. veebruari 2010. aasta otsus, millega D. Couyoufa taotlus rahuldamata jäeti;

tühistada otsus, millega viimati nimetatud otsuse peale esitatud kaebus rahuldamata jäeti;

mõista kohtukulud välja Euroopa Komisjonilt.

____________