Language of document :

Kanne 29.10.2010 - Couyoufa v. komissio

(Asia F-110/10)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Denise Couyoufa (Ateena, Kreikka) (edustaja: asianajaja S. Pappas)

Vastaaja: Euroopan komissio

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Vastaajan sen päätöksen kumoaminen, jolla se hylkäsi kantajan pyynnön siitä, ettei häneen sovelleta pakollista urakiertoa

Vaatimukset

31.7.2008 tehty päätös on todettava lainvastaiseksi

26.2.2010 tehty päätös, jolla hylättiin Couyoufan pyyntö, on kumottava

päätös, jolla hylättiin kantajan edellä mainitusta päätöksestä tekemä valitus, on kumottava

Euroopan komissio on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

____________