Language of document :

Žaloba podaná 29. októbra 2010 - Couyoufa/Komisia

(vec F-110/10)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Denise Couyoufa (Atény, Grécko) (v zastúpení: S. Pappas, advokát)

Žalovaná: Európska komisia

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutia žalovanej, ktorým sa zamieta návrh žalobkyne na udelenie výnimky z povinného striedania zamestnancov

Návrhy žalobkyne

určiť, že rozhodnutie z 31. júla 2008 je protiprávne,

zrušiť rozhodnutie z 26. februára 2010 zamietajúce návrh, ktorý podala D. Couyoufa,

zrušiť rozhodnutie zamietajúce jej sťažnosť proti tomuto rozhodnutiu,

zaviazať Európsku komisiu na náhradu trov konania.

____________