Language of document :

Tožba, vložena 29. oktobra 2010 - Couyoufa proti Komisiji

(Zadeva F-110/10)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Denise Couyoufa (Atene, Grčija) (zastopnik: S. Pappas, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti odločbe tožene stranke o zavrnitvi predloga tožeče stranke za njeno izvzetje iz obvezne izmenjave.

Predlogi tožeče stranke

Ugotovi naj se, da je odločba z dne 31. julija 2008 protipravna;

odločba z dne 26. februarja 2010 o zavrnitvi predloga D. Couyoufa naj se razglasi za nično;

odločba o zavrnitvi njenega ugovora zoper to odločbo naj se razglasi za nično;

Evropski komisiji naj se naloži plačilo stroškov.

____________