Language of document :

Žaloba podaná dne 26. října 2010 - Schätzel v. Komise

(Věc F-109/10)

Jednací jazyk: němčina

Účastníci řízení

Žalobce: Michael Wolfgang Schätzel (Ransbach-Baumbach, Německo) (zástupce: R. Oehmen, advokát)

Žalovaná: Evropská komise

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí, kterým Komise zamítla vyplatit žalobci odchodné.

Návrhová žádání žalobce

zrušit zamítavé rozhodnutí Evropské Komise ze dne 8. dubna 2010, jakož i rozhodnutí o zamítnutí stížnosti ze dne 30. července 2010, číslo stížnosti R/351/10 a uložit Komisi, aby mu zaplatila odchodné za jeho činnost od dne 1. března 2009 do dne 28. února 2010, jehož výše odpovídá pojistně-matematickému ekvivalentu jeho nároků na důchod, které získal na základě své činnosti u Komise.

uložit Evropské komisi náhradu nákladů řízení.

____________