Language of document :

26. oktoobril 2010 esitatud hagi - Schätzel versus komisjon

(kohtuasi F-109/10)

Kohtumenetluse keel: saksa

Pooled

Hageja: Michael Wolfgang Schätzel (Ransbach-Baumbach, Saksamaa) (esindaja: advokaat R. Oehmen)

Kostja: Euroopa Komisjon

Hagi ese ja sisu

Tühistada komisjoni otsus, millega keelduti hagejale lahkumistoetust maksmast

Hageja nõuded

tühistada Euroopa Komisjoni 8. aprilli 2010. aasta keelduv otsus ja 30. juuli 2010. aasta otsus kaebuse rahuldamata jätmise kohta (asi nr R/351/10) ning kohustada komisjoni maksma talle teenistuse eest ajavahemikus 1. märtsist 2009 kuni 28. veebruarini 2010 lahkumistoetust, mis võrdub komisjoni teenistuses olles omandatud pensioniõiguste kindlustusmatemaatilise väärtusega;

mõista kohtukulud välja Euroopa Komisjonilt.

____________