Language of document :

Kanne 26.10.2010 - Schätzel v. komissio

(Asia F-109/10)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Asianosaiset

Kantaja: Michael Wolfgang Schätzel (Ransbach-Baumbach, Saksa) (edustaja: asianajaja R. Oehmen)

Vastaaja: Euroopan komissio

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Vaatimus kumota komission päätös, jolla evättiin kantajalta eroraha.

Vaatimukset

Kantaja vaatii

Euroopan komission 8.4.2010 tekemän hylkäyspäätöksen ja 30.7.2010 tehdyn päätöksen hylätä valitus nro R/351/10 kumoamista ja komission velvoittamista maksamaan kantajalle tämän työskentelystä ajanjaksolta 1.3.2009-28.2.2010 erorahan, jonka suuruus vastaa kantajan niiden vanhuuseläkeoikeuksien vakuutusmatemaattista arvoa, jotka tällä on tämän komissiossa suorittaman toiminnan ansiosta

Euroopan komission velvoittamista korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

____________