Language of document :

Tožba, vložena 26. oktobra 2010 - Schätzel proti Komisiji

(Zadeva F-109/10)

Jezik postopka: nemščina

Stranki

Tožeča stranka: Michael Wolfgang Schätzel (Ransbach-Baumbach, Nemčija) (zastopnik: R. Oehmen, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti sklepa Komisije, s katero je bilo zavrnjeno plačilo odpravnine tožeči stranki

Predloga tožeče stranke

Sklep Evropske Komisije z dne 8. aprila 2010 in sklep z dne 30. julija 2010 o zavrnitvi pritožbe številka R/351/10 naj se razglasita za nični in Komisiji naj se naloži, da ji mora plačati odpravnino za opravljanje njene poklicne dejavnosti od 1. marca 2009 do 28. februarja 2010, pri čemer naj znesek ustreza aktuarskemu ekvivalentu pravic do starostne pokojnine, ki jih je tožeča stranka pridobila na podlagi svoje dejavnosti na Komisiji;

Evropski komisiji naj se naloži plačilo stroškov.

____________