Language of document :

Talan väckt den 26 oktober 2010 - Schätzel mot kommissionen

(Mål F-109/10)

Rättegångsspråk: tyska

Parter

Sökande: Michael Wolfgang Schätzel (Ransbach-Baumbach, Tyskland) (ombud: advokaten R. Oehmen

Svarande: Europeiska kommissionen

Saken och beskrivning av tvisten

Ogiltigförklaring av kommissionens beslut att inte betala sökanden avgångsvederlag

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara dels Europeiska kommissionens avslagsbeslut av den 8 april 2010, dels dess beslut av den 30 juli 2010 om avslag på klagomål nr R/351/10, och förplikta kommissionen att till sökanden, för dennes tjänstgöring mellan den 1 mars 2009 och den 28 februari 2010, betala ett avgångsvederlag till ett belopp som motsvarar det försäkringstekniska värdet av de pensionsrättigheter som han förvärvat på grundval av hans tjänstgöring vid kommissionen, och

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

____________