Language of document :

Kanne 26.10.2010 - Filice ym. v. Euroopan unionin tuomioistuin

(Asia F-108/10)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantajat: Stefania Filice (Luxemburg, Luxemburg) ym. (edustajat: asianajajat B. Cortese, C. Cortese ja F. Spitaleri)

Vastaaja: Euroopan unionin tuomioistuin

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Vastaajan kantajien palkkatodistuksissa tekemien päätösten rajoittaa 23.12.2009 annetun neuvoston (EU, Euratom) asetuksen N:o 1296/2009 perusteella virkamiesten ja muun henkilöstön palkkojen ja eläkkeiden vuosittaisen mukautuksen yhteydessä kantajien palkkojen mukauttaminen heinäkuusta 2009 lähtien 1,85 prosentin suuruiseen korotukseen kumoaminen

Vaatimukset

Vuoden 2010 tammikuun ja sitä seuraavien kuukausien kantajien palkkakuiteissa ja vuoden 2009 maksamattomia palkkoja koskevissa kuiteissa ilmenevät Euroopan unionin tuomioistuimen päätökset on kumottava siltä osin kuin niissä on sovellettu 1,85 prosentin mukautusprosenttia 3,7 prosentin mukautusprosentin sijasta

Unionin tuomioistuin on määrättävä korvaamaan asetuksen N:o 1296/09 nojalla tässä asiassa annettavan tuomion antamiseen asti maksettujen palkan määrien ja niiden palkan määrien välinen ero, jotka olisi pitänyt maksaa, jos mukautus olisi laskettu oikein, lisättynä Euroopan keskuspankin kyseistä ajanjaksoa varten perusrahoitusoperaatioiden osalta vahvistaman korkokannan mukaisella korolla, johon lisätään 3,5 prosenttia, siitä päivästä alkaen, jona pääasiassa vaaditut määrät oli maksettava

Euroopan unionin tuomioistuin on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

____________