Language of document :

22. oktoobril 2010 esitatud hagi - Bömcke versus Euroopa Investeerimispank

(kohtuasi F-105/10)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Bömcke (Athus, Belgia) (esindaja: advokaat D. Lagasse)

Kostja: Euroopa Investeerimispank

Hagi ese ja sisu

Nõue tühistada hageja tööandja personaliülema otsus, millega lõpetati hageja volitused töötajate esindajana, ning kahju hüvitamise nõue.

Hageja nõuded

tühistada Euroopa Investeerimispanga personaliülema otsus, mis tehti hagejale teatavaks 12. oktoobri 2010. aasta kirjas ja mille hageja sai kätte 15. oktoobril 2010,

kohustada Euroopa Investeerimispanka hüvitama hagejale nimetatud otsusega tekitatud mittevaraline kahju ja tasuda talle hüvitisena summa suuruses 25 000 eurot,

mõista kohtukulud välja Euroopa Investeerimispangalt.

____________