Language of document :

2010. október 22-én benyújtott kereset - Bömcke kontra EBB

(F-105/10. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Eberhard Bömcke (Athus, Belgium) (képviselő: D. Lagasse ügyvéd)

Alperes: Európai Beruházási Bank

A jogvita tárgya és leírása

Az alperes humánerőforrásügyi igazgatója azon határozatának megsemmisítése, amelyben megerősítette, hogy a felperesnek a személyi állomány képviselője tisztségre szóló megbízatása lejárt, valamint kártérítési kérelem.

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg az EBB humánerőforrásügyi igazgatójának azon határozatát, amelyet 2010. október 12-i keltezésű levélben közöltek a felperessel, aki azt 2010. október 15-én kapta meg;

a Közszolgálati Törvényszék kötelezze az Európai Beruházási Bankot a fent hivatkozott határozattal a felperesnek okozott nem vagyoni kár megtérítésére, és ezen a címen ítéljen meg ez utóbbinak 25 000 eurót;

a Közszolgálati Törvényszék kötelezze az EBB-t a költségek viselésére.

____________