Language of document :

2010 m. spalio 22 d. pareikštas ieškinys byloje Gross ir kt. prieš Teisingumo Teismą

(Byla F-106/10)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovai: Ivo Gross (Liuksemburgas, Liuksemburgas) ir kiti, atstovaujami advokato J. Kayser

Atsakovas: Europos Sąjungos Teisingumo Teismas

Ginčo dalykas bei aprašymas

Sprendimų, kurie taikomi ieškovų darbo užmokesčio už 2009 m. liepos-gruodžio mėn. lapeliuose ir darbo užmokesčio lapeliuose, išduotuose nuo 2010 m. sausio 1 d., vykdant kasmetinį Europos Sąjungos pareigūnų ir kitų Europos Sąjungos tarnautojų darbo užmokesčio ir pensijų tikslinimą pagal 2009 m. gruodžio 23 d. Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 1296/2009, panaikinimas.

Ieškovų reikalavimai

Panaikinti Paskyrimų tarnybos sprendimus, susijusius su ieškovų darbo užmokesčio tikslinimu, kurie atsispindi darbo užmokesčio už 2009 m. gruodžio mėn. tikslinimo atgaline data lapeliuose, išdalytuose 2010 m., darbo užmokesčio už 2010 m. sausio, vasario, kovo, balandžio, gegužės, birželio, liepos, rugpjūčio ir rugsėjo mėn. lapeliuose ir visuose vėliau iki sprendimo, kuriuo galutinai užbaigiama ši byla, priėmimo dienos išduotuose darbo užmokesčio lapeliuose, tiek, kiek juose neteisėtai taikomas darbo užmokesčio patikslinimas 1,85 %, užuot patikslinus 3,7 %.

Priteisti iš Teisingumo Teismo bylinėjimosi išlaidas.

____________