Language of document :

Tožba, vložena 22. oktobra 2010 - Gross in drugi proti Sodišču

(Zadeva F-106/10)

Jezik postopka: francoščina

Stranke

Tožeče stranke: Ivo Gross (Luxembourg, Luksemburg) in drugi (zastopnik: J. Kayser, odvetnik)

Tožena stranka: Sodišče Evropske unije

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti odločb, ki so povzete v popravkih plačilnega lista tožečih strank za obdobje od julija do decembra 2009 in v plačilnih listih, izdanih po 1. januarju 2010, v okviru letne prilagoditve plač in pokojnin uradnikov in drugih uslužbencev na podlagi Uredbe Sveta (EU, Euratom) št. 1296/2009 z dne 23. decembra 2009.

Predloga tožečih strank

Odločbe OPI o prilagoditvi plač tožečih strank, kot se odražajo na obračunih retroaktivne prilagoditve plač 12/2009, razdeljenih leta 2010, plačilnih listih 1/2010, 2/2010, 3/2010, 4/2010, 5/2010, 6/2010, 7/2010, 8/2010, 9/2010 in vseh pozneje izdanih plačilnih listih do datuma odločbe, s katero se ta postopek konča, naj se razglasijo za nične, ker se v skladu z njimi nezakonito uporablja odstotek prilagoditve plač 1,85 % namesto 3,7 %;

Sodišču naj se naloži plačilo stroškov.

____________