Language of document :

Žaloba podaná dne 7. září 2016 – Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank v. SRB

(Věc T-645/16)

Jednací jazyk: němčina

Účastníci řízení

Žalobkyně: Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank AG (Bregenz, Rakousko) (zástupce: G. Eisenberger, advokát)

Žalovaný: Jednotný výbor pro řešení krizí (SRB)

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

zrušil rozhodnutí Jednotného výboru pro řešení krizí, zřejmě z 15. dubna 2016, a to přinejmenším v rozsahu, v němž se toto rozhodnutí týká žalobkyně;

uložil žalovanému náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Na podporu žaloby předkládá žalobkyně dva žalobní důvody.

První žalobní důvod vycházející ze závažného porušení podstatných formálních náležitostí z důvodu neexistence (úplného) zveřejnění napadeného rozhodnutí.

Druhý žalobní důvod vycházející ze závažného porušení podstatných formálních náležitostí z důvodu nedostatečného odůvodnění napadeného rozhodnutí.

____________