Language of document :

Tužba podnesena 7. rujna 2016. Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank protiv SRB-a

(predmet T-645/16)

Jezik postupka: njemački

Stranke

Tužitelj: Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank AG (Bregenz, Austrija) (zastupnik: G. Eisenberger, Rechtsanwalt)

Tuženik: Jedinstveni odbor za rješavanje (SRB)

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

poništi odluku Jedinstvenog odbora za rješavanje od 15. travnja 2016., barem u dijelu u kojem se ta odluka odnosi na tužitelja;

naloži tuženiku snošenje troškova postupka.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

U prilog osnovanosti tužbe tužitelj ističe dva tužbena razloga.

Prvi tužbeni razlog: Očita povreda bitnih postupovnih pravila zbog nedostatne (cjelovite) objave pobijane odluke.

Drugi tužbeni razlog: Očita povreda bitnih postupovnih pravila zbog nedostatnog obrazloženja pobijane odluke.

____________