Language of document :

Beroep ingesteld op 7 september 2016 – Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank / GAR

(Zaak T-645/16)

Procestaal: Duits

Partijen

Verzoekende partij: Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank (Bregenz, Oostenrijk) (vertegenwoordiger: G. Eisenberger, advocaat)

Verwerende partij: Gemeenschappelijke afwikkelingsraad (GAR)

Conclusies

de kennelijk op 15 april 2016 genomen beslissing van de Single Resolution Board nietig verklaren, althans voor zover deze beslissing betrekking heeft op verzoekster;

verweerder verwijzen in de kosten.

Middelen en voornaamste argumenten

Ter ondersteuning van haar beroep voert verzoekster twee middelen aan.

1.    Eerste middel: flagrante schending van wezenlijke vormvoorschriften op grond van ontoereikende (volledige) kennisgeving van de bestreden beslissing

2.    Tweede middel: flagrante schending van wezenlijke vormvoorschriften op grond van ontoereikende motivering van de bestreden beslissing

____________