Language of document :

Tožba, vložena 7. septembra 2016 – Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank/SRB

(Zadeva T-645/16)

Jezik postopka: nemščina

Stranki

Tožeča stranka: Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank AG (Bregenz, Avstrija) (zastopnik: G. Eisenberger, odvetnik)

Tožena stranka: Enotni odbor za reševanje (SRB)

Predloga

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga,

naj odločbo Enotnega odbora za reševanje, za katero se zdi, da je bila izdana 15. aprila 2016, razglasi za nično, vsaj v delu, v katerem se nanaša na tožečo stranko;

toženi stranki naloži plačilo stroškov postopka.

Tožbena razloga in bistvene trditve

Tožeča stranka v utemeljitev tožbe navaja dva razloga.

Prvi tožbeni razlog: očitna bistvena kršitev postopka, ker ni bila (celotna) izpodbijana odločba predmet uradnega obvestila.

Drugi tožbeni razlog: očitna bistvena kršitev postopka zaradi pomanjkljive obrazložitve izpodbijane odločbe.

____________