Language of document : ECLI:EU:T:2017:62

Неокончателна редакция

Определение на председателя на Общия съд от 6 февруари 2017 г. — Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank/ЕСП

(Дело T645/16 R)

„Обезпечително производство — Единен съвет за преструктуриране — Единен фонд за преструктуриране — Предварителни вноски — Молба за спиране на изпълнението — Липса на неотложност“

1.      Обезпечително производство — Спиране на изпълнението — Временни мерки — Условия за постановяване — Fumus boni juris — Неотложност — Значителна и непоправима вреда — Кумулативен характер — Претегляне на всички разглеждани интереси — Ред за разглеждане и начин на проверка — Право на преценка на съдията по обезпечителното производство

(член 256, параграф 1 ДФЕС и членове 278 ДФЕС и 279 ДФЕС; член 156, параграф 4 от Процедурния правилник на Общия съд)

(вж. т. 17—20)

2.      Обезпечително производство — Спиране на изпълнението — Временни мерки — Условия за постановяване — Неотложност — Значителна и непоправима вреда — Тежест на доказване — Финансова вреда — Положение, което може да застраши съществуването на дружеството ищец/жалбоподател

(член 256, параграф 1 ДФЕС и членове 278 ДФЕС и 279 ДФЕС; член 156, параграф 4 от Процедурния правилник на Общия съд)

(вж. т. 28 и 29)

3.      Обезпечително производство — Спиране на изпълнението — Временни мерки — Условия за постановяване — Неотложност — Значителна и непоправима вреда — Тежест на доказване — Финансова вреда — Задължение да се предоставят конкретни и точни данни, подкрепени с подробни писмени доказателства

(член 256, параграф 1 ДФЕС и членове 278 ДФЕС и 279 ДФЕС; член 156, параграф 4 от Процедурния правилник на Общия съд)

(вж. т. 31 и 32)

Предмет

Молба на основание членове 278 ДФЕС и 279 ДФЕС за допускане на временни мерки, а именно, от една страна, спиране на изпълнението на решението на изпълнителната сесия на ЕСП (SRB/ES/SRF/2016/06) от 15 април 2016 г. относно предварителните вноски в Единния фонд за преструктуриране за 2016 г., и от друга страна, задължаване на ЕСП да върне платените от жалбоподателя предварителни вноски

Диспозитив

1)

Отхвърля молбата за допускане на обезпечение.

2)

Не се произнася по съдебните разноски.