Language of document :

Rikors ippreżentat fit-3 ta' Jannar 2008 - Marcuccio vs Il-Kummissjoni

(Kawża F-3/08)

Lingwa tal-kawża: It-Taljan

Partijiet

Rikorrent: Luigi Marcuccio (Tricase, l-Italja) (rappreżentant: G. Cipressa, avvocato)

Konvenuta: Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej

Suġġett u deskrizzjoni tal-kawża

Rikors ippreżentat kontra d-deċiżjoni tal-Kummissjoni li tiċħad it-talba tar-rikorrent intiż għall-kisba ta' traduzzjoni fit-Taljan ta' nota indirizzata lilu bl-Ingliż.

Talbiet tar-rikorrenti

tannulla n-nota tal-15 ta' Frar 2007, prot. RELEX.K7/PL/dg D(2007)502497;

tannulla d-deċiżjoni, li sadanittant ittieħdet, ta' ċaħda minn naħa tal-konvenuta tat-talba tas-27 ta' Jannar 2007, imressqa mir-rikorrent quddiem l-awtorità tal-ħatra;

tannulla, safejn huwa neċessarju, id-deċiżjoni, kif ifformulata, ta' ċaħda ta' l-ilment tar-rikorrent quddiem l-awtorità tal-ħatra;

tikkundanna lill-Kummissjoni tikkumpensa lir-rikorrent għad-dannu li rriżulta mill-atti li ntalab l-annullament tagħhom, għas-somma ta' EUR 1 000 jew dik is-somma akbar jew anqas li t-Tribunal għas-Servizz Pubbliku jidhirlu li hija ġusta u ekwa;

tikkundanna lill-Kummissjoni għall-ispejjeż.

____________