Language of document :

Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (druhého senátu) ze dne 12. března 2009 - Hambura v. Parlament

(Věc F-4/08)1

"Veřejná služba - Dočasní zaměstnanci - Přijímání - Výběrové řízení - Nepřijetí - Oznámení o výběrovém řízení PE/95/S - Nevyužití přihlášky obsažené v Úředním věstníku Evropské unie - Přípustnost - Předchozí správní řízení"

Jednací jazyk: němčina

Účastníci řízení

Žalobce: Johannes Hambura (Soultzbach, Francie) (zástupce: S. Hambura, advokát)

Žalovaný: Evropský parlament (zástupkyně: S. Seyr a K. Zejdová, zmocněnkyně)

Předmět věci

Zrušení rozhodnutí generálního ředitelství "Personál a administrativa" ze dne 5. prosince 2007 o nepřijetí žalobce do výběrového řízení, zrušení výběrového řízení PE/95/S, oblast: lékařka/lékař, a opětovném zahájení výběrového řízení za použití elektronicky podaných žádostí

Výrok rozsudku

Žaloba se zamítá.

J. Hamburovi se ukládá náhrada nákladů řízení.

____________

1 - Úř. věst. C 92, 12.4.2008, s. 50.