Language of document :

Civildienesta tiesas (otrā palāta) 2009. gada 12. marta spriedums - Hambura/Parlaments

(lieta F-4/08) 1

Civildienests - Pagaidu darbinieki - Iecelšana amatā - Atlases procedūra - Nepielaišana - Paziņojums par pieņemšanu darbā PE/95/S - Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī ietvertas kandidatūras anketas neizmantošana - Pieņemamība - Iepriekšējs administratīvais process

Tiesvedības valoda - vācu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Johannes Hambura, Soultzbach (Francija) (pārstāvis - S. Hambura, advokāts)

Atbildētājs: Eiropas Parlaments (pārstāvji - S. Seyr un K. Zejdová)

Priekšmets

Personāla ģenerāldirektorāta 2007. gada 5. decembra lēmuma neizvelēties prasītāju atcelšana, konkursa PE/95/S joma - ārsti, atcelšana un šī konkursa rīkošana no jauna, atļaujot izmantot elektroniski nosūtītu pieteikšanās anketu

Rezolutīvā daļa:

prasību noraidīt;

Hambura atlīdzina visus tiesāšanās izdevumus.

____________

1 - OV C 92, 12.04.2008., 50. lpp.