Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Sofiyski gradski sad (Bulgarien) den 21 december 2020 – ”PONS HOLDING” AG

(Mål C-703/20)

Rättegångsspråk: bulgariska

Hänskjutande domstol

Sofiyski gradski sad

Part i det nationella målet

”PONS HOLDING” AG

Domstolen (nionde avdelningen) har genom beslut av den 6 maj 2021 beslutat följande:

Det är uppenbart att Europeiska unionens domstol saknar behörighet att pröva den begäran om förhandsavgörande som framställts av Sofiyski gradski sad genom beslut av den 9 december 2020.

____________