Language of document :

Acțiune introdusă la 26 octombrie 2020 – Republica Polonă/Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene

(Cauza C-553/20)

Limba de procedură: polona

Părțile

Reclamantă: Republica Polonă (reprezentant: B. Majczyna, agent)

Pârâte: Parlamentul European, Consiliul Uniunii Europene

Concluziile reclamantei

Anularea articolului 1 punctul 6 litera (d) din Regulamentul (UE) 2020/1054 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 iulie 2020 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006 în ceea ce privește cerințele minime referitoare la duratele de conducere zilnice și săptămânale maxime, pauzele minime și perioadele de repaus zilnic și săptămânal și a Regulamentului (UE) nr. 165/2014 în ceea ce privește poziționarea prin intermediul tahografelor1 ;

obligarea Parlamentului European și a Consiliului Uniunii Europene la plata cheltuielilor de judecată.

Cu titlu subsidiar, în cazul în care Curtea va stabili că reglementarea atacată din Regulamentul 2020/1054 nu poate fi separată de restul acestui regulament, Republica Polonă solicită anularea Regulamentului 2020/1054 în întregime.

Motivele și principalele argumente

Republica Polonă susține că reglementarea atacată din Regulamentul 2020/1054:

încalcă principiul proporționalității [articolul 5 alineatul (4) TUE], prin stabilirea arbitrară a locurilor în care conducătorii auto sunt obligați la repaus;

încalcă articolul 91 alineatul (2) TFUE, prin adoptarea acestor măsuri fără luarea în considerare a efectului acestora asupra calității vieții și a nivelului de ocupare a forței de muncă în anumite regiuni, precum și a funcționării infrastructurii de transport;

încalcă articolul 94 TFUE prin adoptarea acestor măsuri fără luarea în considerare a situației economice a operatorilor;

încalcă principiul securității juridice prin formularea reglementării menționate într-un mod imprecis și care nu permite stabilirea obligațiilor care rezultă din aceasta;

încalcă articolul 11 TFUE și articolul 37 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene prin nerespectarea cerințelor privind protecția mediului.

Republica Polonă susține în special că reglementarea atacată încalcă principiul proporționalității. În ceea ce privește adoptarea unor criterii necorespunzătoare de stabilire a locurilor în care conducătorii auto trebuie să își petreacă perioadele de repaus, se încalcă principiul care rezultă din Regulamentul nr. 561/2006 și potrivit căruia conducătorul auto poate dispune liber de timpul său de repaus. În același timp, operatorilor de transport rutier li s-au stabilit obligații exagerate, care au un efect negativ nu numai asupra situației angajatorilor individuali, în special a celor mici și mijlocii, precum și asupra pieței serviciilor de transport, ci și asupra mediului. Efectele negative ale adoptării reglementării atacate vor fi resimțite în special de angajatorii din statele situate la distanță de centrul Uniunii Europene. În același timp, reglementarea adoptată nu are o motivare obiectivă din perspectiva situației conducătorilor auto. Aceasta nu reflectă nici caracterul specific al serviciilor reglementate.

____________

1 JO 2020, L 249, p. 1.