Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Nederlandstalige ondernemingsrechtbank Brussel (Belgia) la 26 octombrie 2020 – Q, R, S/United Airlines, Inc.

(Cauza C-561/20)

Limba de procedură: neerlandeza

Instanța de trimitere

Nederlandstalige ondernemingsrechtbank Brussel

Părțile din procedura principală

Reclamanți: Q, R, S

Pârâtă: United Airlines, Inc.

Întrebările preliminare

Articolul 3 alineatul (1) litera (a) și articolul 7 din Regulamentul (CE) 261/20041 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 februarie 2004 de stabilire a unor norme comune în materie de compensare și de asistență a pasagerilor în eventualitatea refuzului la îmbarcare și anulării sau întârzierii prelungite a zborurilor și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 295/91, așa cum sunt interpretate de Curte, trebuie interpretate în sensul că un pasager are dreptul la compensație financiară din partea unui operator de transport aerian necomunitar, atunci când ajunge la destinația sa finală cu o întârziere de mai mult de trei ore ca urmare a unei întârzieri a ultimului zbor, ale cărui loc de plecare și loc de sosire sunt situate pe teritoriul unei țări terțe, fără escală pe teritoriul unui stat membru, în cadrul unui zbor cu corespondență care începe pe un aeroport situat pe teritoriul unui stat membru, toate zborurile fiind efectuate, din punct de vedere material, de acest operator de transport aerian necomunitar, și rezervate de pasager printr-o rezervare unică la un operator de transport aerian comunitar care nu a efectuat niciunul din aceste zboruri din punct de vedere material?

În cazul unui răspuns afirmativ la prima întrebare, Regulamentul (CE) 261/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 februarie 2004 de stabilire a unor norme comune în materie de compensare și de asistență a pasagerilor în eventualitatea refuzului la îmbarcare și anulării sau întârzierii prelungite a zborurilor și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 295/91, astfel cum a fost interpretat în cadrul primei întrebări, încalcă dreptul internațional, în special principiul suveranității complete și exclusive a unui stat asupra teritoriului său și a spațiului său aerian, deoarece această interpretare face ca dreptul Uniunii să fie aplicabil unei situații care se derulează pe teritoriul unei țări terțe?

____________

1     JO 2004, L 46, p. 1, Ediție specială, 7/vol. 12, p. 218