Language of document :

A Rechtbank Den Haag, zittingsplaats Amsterdam (Hollandia) által 2020. november 24-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – E. K. kontra Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

(C-624/20. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: holland

A kérdést előterjesztő bíróság

Rechtbank Den Haag, zittingsplaats Amsterdam

Az alapeljárás felei

Felperes: E. K.

Alperes: Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

A tagállamok hatáskörébe tartozik-e annak meghatározása, hogy az EUMSZ 20. cikken alapuló tartózkodási jog maga ideiglenes vagy nem ideiglenes jellegű-e, vagy azt az uniós jognak kell-e meghatároznia?

Amennyiben az uniós jogi értelmezés alkalmazandó: különbséget kell-e tenni a 2003/109/EK irányelv1 alkalmazásában a harmadik országok állampolgárait az uniós jog alapján megillető, feltételhez kötött különböző tartózkodási jogok, köztük az uniós polgár családtagja számára a tartózkodási irányelv alapján biztosított, feltételhez kötött tartózkodási jog és az EUMSZ 20. cikken alapuló tartózkodási jog között?

Ideiglenes jellegű-e az EUMSZ 20. cikken alapuló, jellegénél fogva a harmadik ország állampolgára és az uniós polgár közötti függőségi viszony fennállásától függő, és így végleges tartózkodási jog?

Amennyiben az EUMSZ 20. cikken alapuló tartózkodási jog ideiglenes jellegű: úgy kell-e értelmezni [ebben az esetben] az irányelv 3. cikke (2) bekezdésének e) pontját, hogy azzal ellentétes az olyan nemzeti szabályozás, amely kizárólag a nemzeti jogban előírt tartózkodásra jogosító engedélyeket kizárja az irányelv értelmében vett huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező jogállás megszerzéséből?

____________

1 A harmadik országok huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező állampolgárainak jogállásáról szóló, 2003. november 25-i 2003/109/EK tanácsi irányelv (HL 2003. L 16., 44. o.; magyar nyelvű különkiadás 19. fejezet, 6. kötet, 272. o.).