Language of document :

Usnesení Soudu pro veřejnou službu (třetího senátu) ze dne 16. června 2011 - Andrecs a další v. Komise

(Věc F-96/10)

"Veřejná služba - Roční úprava odměn a důchodů úředníků a dalších zaměstnanců - Nevydání rozhodnutí ve věci samé"

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobci: Stefan Robert Andrecs (Uccle, Belgie) a další (zástupce: L. Vogel, advokát)

Žalovaná: Evropská komise (zástupci: G. Berscheid a D. Martin, zmocněnci)

Předmět věci

Návrh na zrušení rozhodnutí žalované, kterým se žalobcům s účinností od 1. července 2009 upravují odměny, důchody a ostatní dávky v rámci každoroční úpravy odměn a důchodů úředníků a ostatních zaměstnanců na základě nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1296/2009 ze dne 23. prosince 2009, které bylo převzato v jejich výplatních páskách

Výrok usnesení

O žalobě ve věci F-96/10, Andrecs a další v. Komise, není třeba rozhodnout.

Žalobci ponesou vlastní náklady řízení, jakož i náklady řízení Evropské komise.

____________

1 - Úř. věst. C 30, 29.1.11, s. 63.