Language of document :

Usnesení Soudu pro veřejnou službu (třetího senátu) ze dne 12. září 2011 - Cervelli v. Komise

(Věc F-98/10)1

"Veřejná služba - Úředníci - Příspěvek za práci v zahraničí - Žádost o přehodnocení - Nové a podstatné skutečnosti - Zjevně nepřípustná žaloba"

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobkyně: F. Cervelli (Brusel, Belgie) (zástupci: J. R. García-Gallardo Gil-Fournier a M. Arias Díaz, advokáti)

Žalovaná: Komise (zástupci: J. Currall a D. Martin, zmocněnci)

Předmět věci

Návrh směřující ke zrušení rozhodnutí Komise, kterým bylo odmítnuto přiznat žalobkyni příspěvek za práci v zahraničí.

Výrok usnesení

Žaloba se odmítá jako zjevně nepřípustná.

F. Cervelli ponese veškeré náklady řízení.

____________

1 - Úř. věst. C 13, 15.1.2011, s. 42.