Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (kolmas koda) 12. septembri 2011. aasta määrus - Cervelli versus komisjon

(kohtuasi F-98/10)1

(Avalik teenistus - Ametnikud - Kodumaalt lahkumise toetus - Uuesti läbivaatamise taotlus - Uued ja olulise tähtsusega asjaolud - Ilmselgelt vastuvõetamatu hagi)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: F. Cervelli (Brüssel, Belgia) (esindajad: advokaadid J. R. García-Gallardo Gil-Fournier ja Arias Díaz)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: J. Currall ja D. Martin)

Ese

Nõue tühistada komisjoni otsus, millega keelduti hagejale andmast kodumaalt lahkumise toetust.

Resolutsioon

Jätta hagi ilmselge vastuvõetamatuse tõttu läbi vaatamata.

Mõista kohtukulud välja F. Cervellilt.

____________

1 - ELT C 13, 15.1.11, lk 42.