Language of document :

2010. október 4-én benyújtott kereset - Kerstens kontra Bizottság

(F-97/10. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Petrus Kerstens (Overijse, Belgium) (képviselők: L. Levi és S. Rodrigues ügyvédek)

Alperes: Európai Bizottság

A jogvita tárgya és leírása

A 2009. december 23-i 1296/2009/EU, Euratom tanácsi rendeletet visszaható hatállyal felváltó rendelet elfogadásáig a vitatott illetményelszámolások hatályban tartása, valamint a felperest ért vagyoni és nem vagyoni kár megtérítése iránti kérelem.

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék az 1296/2009 rendeletet visszaható hatállyal felváltó rendelet elfogadásáig tartsa hatályban a vitatott illetményelszámolásokat;

-    a Közszolgálati Törvényszék kötelezze a Bizottságot arra, hogy a nyilvánvalóan jogellenes 1296/2009 rendelet alkalmazásából eredő illetményveszteségnek megfelelő összeg megfizetésével térítse meg a felperest ért vagyoni kárt, amely összeghez hozzáadódik a személyzeti szabályzat 66a. cikke alapján 2010 januárja óta havonta alkalmazott különleges illeték által kitett rész megtérítése, amelynek mértékét az említett rendelet figyelembevételével tévesen állapították meg; ennek becsült összege - a Közszolgálati Törvényszék általi értelmezés sérelme nélkül - 40 000 euró és 50 000 euró között van késedelmi kamatok nélkül, amelyeket a felperes szintén követel;

-    a Közszolgálati Törvényszék kötelezze a Bizottságot arra, hogy egy euró jelképes megfizetésével térítse meg a felperest ért nem vagyoni kárt;

-    a Közszolgálati Törvényszék az Európai Bizottságot kötelezze a költségek viselésére.

____________