Language of document :

Acțiune introdusă la 4 octombrie 2010 - Kerstens/Comisia

(Cauza F-97/10)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: Petrus Kerstens (Overijse, Belgia) (reprezentanți: L. Levi și S. Rodrigues, avocați)

Pârâtă: Comisia Europeană

Obiectul și descrierea litigiului

Cerere de menținere a efectelor fișelor de salariu contestate până la adoptarea unui regulament care să înlocuiască, cu efect retroactiv, Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1296/2009 al Consiliului din 23 decembrie 2009 și de reparare a prejudiciului financiar și moral suferit de reclamant

Concluziile reclamantului

Menținerea efectelor fișelor de salariu contestate până la adoptarea unui regulament care să înlocuiască, cu efect retroactiv, Regulamentul nr. 1296/2009;

obligarea Comisiei la repararea prejudiciului financiar suferit de reclamant prin plata unei sume corespunzătoare pierderii de salariu ce rezultă din aplicarea Regulamentului nr. 1296/2009 care este vădit nelegal, sumă la care trebuie să se adauge rambursarea părții din prelevarea specială lunară operată începând cu luna ianuarie 2010 în temeiul articolului 66a din statut și al cărei nivel a fost stabilit eronat având în vedere regulamentul menționat; această sumă este evaluată, sub rezerva interpretării Tribunalului, între 40 000 de euro și 50 000 de euro, în care nu sunt incluse dobânzile de întârziere pe care, pe de altă parte, le solicită reclamantul;

obligarea Comisiei la repararea prejudiciului moral suferit de reclamant prin plata sumei simbolice de un euro;

obligarea Comisiei la plata cheltuielilor de judecată.

____________