Language of document :

Talan väckt den 7 oktober 2010 - Cervelli mot kommissionen

(Mål F-98/10)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Fracesca Cervelli (Bryssel, Belgien) (ombud: advokaterna J. R. García-Gallardo Gil-Fournier och M. Arias Díaz)

Svarande: Europeiska kommissionen

Saken och beskrivning av tvisten

Talan om ogiltigförklaring av kommissionens beslut att inte bevilja sökanden utlandstillägg.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara kommissionens avslagsbeslut av den 30 juni 2010, och

förplikta kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.

____________